മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിലെ മികവാർന്ന നേതൃസാന്നിധ്യം; ടി പീറ്ററിനു നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി

നാഷണല്‍ ഫിഷ് വര്‍ക്കേഴ്‌സ് ഫോറം ദേശീയ സെക്രട്ടറിയും കേരള സ്വതന്ത്ര മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷന്‍