കേരളത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത അധ്യാപകരുടെ സമർപ്പണംമൂലം: മുഖ്യമന്ത്രി

സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷര കേരളം എന്ന അഭിമാനത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ അധ്യാപക സമൂഹത്തിന്റെ സമർപ്പണവും കഠിനാദ്ധ്വാനവുമുണ്ടെന്ന്

കോവിഡ് നിയന്ത്രണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അധ്യാപകരും

കോവിഡ് നിയന്ത്രണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സ്കൂള്‍,കോളേജ് അധ്യാപകരെ നിയോഗിക്കുന്നു. പട്ടിക നല്‍ക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളോട്

വൈസ് ചാൻസലറുടെ ഏകപക്ഷീയ നിലപാടുകൾ; ജെഎന്‍യുവിൽ നിന്ന് അധ്യാപകർ പുറത്തേയ്ക്ക് വഴിതേടുന്നു

വൈസ് ചാൻസലറുടെ ഏകപക്ഷീയവും ഏകാധിപത്യപരവുമായ നടപടികളെത്തുടർന്ന് അധ്യായന സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമായ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു