ആവശ്യത്തിന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്ല; സംസ്ഥാനത്തെ ടെക്‌നിക്കല്‍ ഹൈസ്‌കൂളുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം പ്രതിസന്ധിയില്‍

പി പി അനില്‍കുമാര്‍ കോഴിക്കോട്: ആവശ്യത്തിന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പ്രവേശനം നേടാത്തത് സംസ്ഥാനത്തെ ടെക്‌നിക്കല്‍