അയോധ്യയിലെ ഭൂമിപൂജ: തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാന്‍ ദൂരദർശൻ, തീരുമാനം വിവാദത്തിലേക്ക്

അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിനുള്ള തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങുകൾ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ദൂർദർശൻ തത്സമയം സംപ്രേഷണം