വ്യാജ ഓഡിയോ ബുക്കും ഇ ബുക്കും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു; അഞ്ചു പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

ടെലിഗ്രാമിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും വ്യാജ ഓഡിയോ ബുക്കുകളും പിഡിഎഫും പ്രചരിപ്പിച്ച അഞ്ചു പേരെ തിരുവനന്തപുരം