സവർക്കറുടെ മുഖചിത്രമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു: സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാളിനെതിരെ നടപടി

സവര്‍ക്കറുടെ കവര്‍ ചിത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ നോട്ട്ബുക്കുകള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്ത സ്‌കൂള്‍

പാഠപുസ്തകത്തില്‍നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ മോഡി സര്‍ക്കാര്‍ ഒഴിവാക്കുന്നു

ന്യൂഡല്‍ഹി: അധികാരമൊഴിയാന്‍ ആഴ്ച്ചകള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കേ അക്കാദമിക തലത്തില്‍ വീണ്ടും മോഡി സര്‍ക്കാരിന്റെ