രേഖകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും കര്‍ണ്ണാടക അതിര്‍ത്തിയില്‍ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ തടഞ്ഞു; കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നൂറോളം പേര്‍

കര്‍ണ്ണാടക അതിര്‍ത്തിയില്‍ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ തടഞ്ഞ് പൊലീസ്. മതിയായ രേഖകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും കടത്തി