മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ കവര്‍ച്ചക്കാരന്‍ ട്രയിനില്‍നിന്നും തള്ളിവീഴ്ത്തി

മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ കവര്‍ച്ചക്കാരന്‍ ട്രയിനില്‍നിന്നും തള്ളിവീഴ്ത്തി. മുംബൈയില്‍ പനവേല്‍-വാശി ലോക്കല്‍ ട്രയിനില്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം