ജില്ലയില്‍ ആദ്യമായി തെര്‍മ്മല്‍ സ്‌കനര്‍ സ്ഥാപിച്ച് നെടുങ്കണ്ടം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്

ശരീര ഉഷ്മാവ് പരിശോധിച്ച് ആളുകളെ ഓഫീസില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാന്‍ തെര്‍മ്മല്‍ സ്‌കാനര്‍ സ്ഥാപിച്ച്് നെടുങ്കണ്ടം