വടശ്ശേരിക്കര പഞ്ചായത്തിന്റെ വിചിത്ര നോട്ടീസ് വിവാദമായപ്പോൾ വിശദീകരണവുമായി ഭരണസമിതി രംഗത്ത്

തിരുഭരണഘോഷയാത്ര കടന്ന് പോകുന്ന വടശ്ശേരിക്കരയിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നും മത്സ്യമാംസ വ്യാപാരം നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ