കോവിഡാനന്തര ടൂറിസം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആഭ്യന്തര വിനോദ സഞ്ചാരികളെ: മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗം അവസാനിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ സജ്ജമാക്കുവാനുള്ള

പ്രഖ്യാപിക്കല്‍ മാത്രമല്ല പദ്ധതികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കി; മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍

വികസന പദ്ധതികളുടെ പ്രഖ്യാപനം മാത്രമല്ല സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്നും, അവ നടപ്പിലാക്കി ജനങ്ങള്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുകയാണെന്നും