പരിശീലനക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർക്ക് ഇനി കോൺഗ്രസിൽ സംഘടനാച്ചുമതലയില്ല

പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്നദ്ധഭടന്മാരുടെ സേനയാവാൻ കോൺഗ്രസ്.പാർട്ടിയുടെ പരിശീലനപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർക്ക് പ്രധാന സംഘടനാച്ചുമതല നൽകേണ്ടെന്ന രാഹുൽ

ഡ്രോണ്‍ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുമായി ഓറിയന്റ് ഫ്‌ളൈറ്റ്‌സ് ഏവിയേഷന്‍ അക്കാദമി

പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങില്‍ 25 വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തന പരിചയമുള്ള ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായ ഓറിയന്റ് ഫ്‌ളൈറ്റ്‌സ്