മോഡിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും വിദേശയാത്ര: എയർ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കോടികൾ

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡിയും മന്ത്രിമാരും രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി എന്നിവരും നടത്തിയ വിദേശയാത്രകളിൽ കേന്ദ്രം