ബ്രസീലിയ: രണ്ട് തദ്ദേശീയ നേതാക്കൾ ബ്രസീലിലെ മരാൻഹോ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ

കൊടുംകാട്ടിൽ ഏകാകിയായി പ്രകൃതിയോടുപടവെട്ടി ജീവിക്കുന്ന അപൂർവ മനുഷ്യന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുലഭിച്ചു

റിയോ ഡി ജെനീറോ: കൊടുംകാട്ടിൽ ഏകാകിയായി ജീവിതം, വേട്ടയാടിഭക്ഷിച്ചും, പ്രകൃതിയോടുപടവെട്ടിയും ജീവിക്കുന്ന അപൂർവ