ഇറാനിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നേരെ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം: വിമർശനവുമായി ലോകം, ന്യായീകരണങ്ങളുമായി ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നേർക്ക് ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ഡൊണാൾഡ്