ഭീകരവാദത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം പാകിസ്ഥാൻ: ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ശരിവച്ച് യുഎൻ

ന്യൂഡൽഹി: ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം പാകിസ്ഥാനാണെന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ഐക്യരാഷ്ട്ര