തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷം; പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമങ്ങൾ പ്രാപ്തമല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ലോക്ഡൗണിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാകുന്നത് സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. വ്യാപാര, വ്യവസായങ്ങൾ പൂർണമായും നിർത്തിയതിനാൽ

ലോക്ക്ഡൗണിനു ശേഷം നാം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്‌

കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും പിടി മുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു