രാജൻ പി ദേവിന്റെ ഭാര്യ ശാന്തമ്മയുടെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി കൂടുതല്‍ വാദത്തിനായി മാറ്റി

സ്ത്രീധന പീഡനക്കേസില്‍ നടന്‍ രാജന്‍ പി ദേവിന്റെ ഭാര്യ ശാന്തമ്മയുടെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യപേക്ഷ