അന്ന് മമ്മൂട്ടി സമയോചിതമായി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഉണ്ണിമേരി

മലയാളത്തിൽ മുന്നൂറിലധികം സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് ഉണ്ണിമേരി. വിൻസെന്റിന്റെ നായികയായി പിക്കിനിക്ക് എന്ന