നമിച്ചു മോനേ…

എറണാകുളം കണ്ടെയ്‌നർ റോഡിൽ അമിത വേഗതയിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ചുവന്ന യുവാവിനെ പോലീസ് പിടികൂടിയപ്പോൾ,

വഴിയാധാരം…

ഫോട്ടോ: വി എൻ കൃഷ്ണപ്രകാശ്  കൊച്ചി: പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയ വീടിന്‍റെ ആധാരം അടക്കമുള്ള

പ്രളയം ബാക്കിവെച്ചത്..

ചാലക്ക കണ്ണക്കൽ റോഡിൽ വാഴകൃഷികൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന്  നശിച്ച നിലയിൽ വെള്ളപൊക്കം മാറിയതിനെത്തുടർന്നു