ഒളവണ്ണയില്‍ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കരനെല്‍ കൃഷി കൊയ്ത്തുത്സവം

കോഴിക്കോട്: ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കൃഷിഭവനും സംയുക്തമായി നടത്തിയ കരനെല്‍കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമായി. ഒളവണ്ണ