വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി

2020–21 അധ്യയന വർഷത്തിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്ന പത്ത്-പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകനാമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്

1000 ടൺ ഓക്സിജനും 75 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സിനും അനുവദിക്കണം; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത്

ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ദ്രവീകൃത മെഡിക്കൽ ഓക്സിജനിൽ ചുരുങ്ങിയത് ആയിരം മെട്രിക് ടൺ കേരളത്തിന്

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയ മരുന്നുകളും ഓക്‌സിജനും എവിടെ? ഉത്തമില്ലാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മഹാമാരി പിടിമുറക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി സഹായങ്ങളാണ്