‘ഇത് ഷോ ഓഫ് അല്ല, നല്ല നാളെക്കായി ഒരുമിച്ച് പോരാടാം’; ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് പണം നൽകി ഗോപി സുന്ദർ

കോവിഡ് വാക്‌സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് പണം നല്‍കി സംഗീത സംവിധായകൻ ഗോപി