അമ്മുമ്മയുടെ ബുദ്ധി

സന്തോഷ് പ്രിയന്‍ പണ്ടൊരു നാട്ടില്‍ നാണി എന്നൊരു അമ്മുമ്മയും നാണു എന്നൊരു അപ്പുപ്പനുമുണ്ടായിരുന്നു.

രണ്ട് മണ്ടന്മാര്‍

സന്തോഷ് പ്രിയന്‍ പണ്ട് മണ്ടന്‍പുരം എന്നൊരു ഗ്രാമത്തില്‍ രണ്ടു തിരുമണ്ടന്മാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. മണ്ടന്‍ലാല്‍,

തണല്‍ വിറ്റ പിശുക്കന്‍

സന്തോഷ് പ്രിയന്‍ ധനികനെങ്കിലും മഹാപിശുക്കനായിരുന്നു ദൊപ്പുണ്ണി. ഒരിയ്ക്കല്‍ ദൊപ്പുണ്ണിയുടെ വീട്ടുപറമ്പിലെ മരച്ചുവട്ടില്‍ ഒരു

മടിയനുകിട്ടിയ ശിക്ഷ

സന്തോഷ് പ്രിയന്‍ മഹാമടിയനായിരുന്നു രാരിച്ചന്‍. ഒരിയ്ക്കല്‍ രാരിച്ചന്‍ ജോലിക്കായി ഗള്‍ഫിലേക്ക് പോയി. അയാളുടെ

തെന്നാലി രാമന്റെ ബുദ്ധി

സന്തോഷ് പ്രിയന്‍ തെന്നാലിരാമനെക്കുറിച്ച് കുട്ടികള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. കൃഷ്ണദേവരായ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കൊട്ടാരം വിദൂഷകനായ തെന്നാലിരാമന്‍