മാനം മുട്ടി ആദം

മനു പോരുവഴി ‘ആദം ഹാരി ഒരു പ്രതീകമാണ്. പെണ്ണുടലില്‍ കുടുങ്ങിയ ആണ്‍ സ്വത്വവുമായുള്ള

പര്‍വ്വതങ്ങളും ആകാശവും

രശ്മി എന്‍ കെ പര്‍വ്വതാരോഹകര്‍ക്ക്, സാഹസികയാത്രികര്‍ക്ക്… പ്രകൃതിസ്‌നേഹികള്‍ക്ക്. ഭക്തര്‍ക്ക്.. എല്ലാം എത്ര ആസ്വദിച്ചാലും

ഓണംകേറാമൂലയിലെ ഓണം

കെ വി മോഹന്‍കുമാര്‍ ‘ഏകാന്തതയുടെ നൂറുവര്‍ഷങ്ങ’ളില്‍ ഗബ്രിയേല്‍ ഗാര്‍ഷ്യാ മാര്‍ക്കേസ് വരച്ചുകാട്ടിയ ‘മാക്കൊണ്ടോ’