വിന്‍സെന്റ് വാന്‍ഗോഗ് (1853–1890)- ഉന്മാദത്തിന്റെ സൂര്യകാന്തികള്‍

സൂര്‍ദാസ് രാമകൃഷ്ണന്‍ പ്രണയഭംഗങ്ങളുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും വിശപ്പിന്റെയും അനിയന്ത്രിതമായ മദ്യപാനത്തിന്റെയും ചിത്തരോഗത്തിന്റെയും ഇരുള്‍ വഴികളിലൂടെ

അനുസരണക്കേടിന്റെ ക്യാന്‍വാസുകള്‍— ഹെന്റി മറ്റിസേ (1869–1954)

സൂര്‍ദാസ് രാമകൃഷ്ണന്‍ ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭവര്‍ഷങ്ങളില്‍ ലോക ചിത്രകല, പാരമ്പര്യത്തിന്റെ എല്ലാ ചങ്ങലകളും പൊട്ടിച്ച്

ഹന്റി റൂസോ (1844–1910); നിഷ്‌കളങ്കതയുടെ സ്വപ്നദര്‍ശകന്‍

സൂര്‍ദാസ് രാമകൃഷ്ണന്‍ ”അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനോഹരമായൊരു മുന്തിരിത്തോപ്പിലേക്ക് കടക്കുംപോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക.…”

ജോര്‍ജ്ജ് സൂററ്റ് (1859–1891)- വര്‍ണബിന്ദുക്കളില്‍ വിരിയുന്ന കല

സൂര്‍ദാസ് രാമകൃഷ്ണന്‍ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അതിന്റെ മദ്ധ്യവര്‍ഷങ്ങളിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും പാശ്ചാത്യചിത്രകലയുടെ സ്വര്‍ഗീയഭൂമിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു, പാരീസ്.