കഥ തുടരുകയാണ്

പ്രശാന്ത് ചിറക്കര കഥാപ്രസംഗ കലയിൽ 40 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ചിറക്കര സലിംകുമാറിന്റെ കലാജീവിതം:

അക്കിത്തം എന്ന ഇതിഹാസം

ഡോ.വി എസ് രാധാകൃഷ്ണന്‍ ”ഒരു കണ്ണീര്‍ക്കണം മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായ് ഞാന്‍ പൊഴിക്കവേ ഉദിക്കയാണെന്നാത്മാവിലായിരം സൗരമണ്ഡലം