യൂദാസുകള്‍ക്ക് മരണമില്ല

പ്രൊഫ. വിശ്വമംഗലം സുന്ദരേശന്‍ മാറുന്ന കാലത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം കവിതയില്‍ അനിവാര്യമാകുന്നു. കവിതയ്ക്കപ്പുറം ലക്ഷ്യമില്ലാത്തവര്‍ക്ക്

മത്തായി സിംപിളാണ്.….

മനു പോരുവഴി കൊല്ലം പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് പ്രായഭേദമെന്യേ സൗഹൃദവലയങ്ങളുടെ നടുവില്‍