തിരുവനന്തപുരത്ത് കെട്ടിത്തൂക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം വർക്കല സ്വദേശിയുടേതെന്ന് പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരത്ത് കെട്ടിത്തൂക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം വർക്കല സ്വദേശിയുടെതാണെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശ്രീകാര്യം