30 രൂപ വിലയുള്ള ബീന്‍സിന് 150 രൂപ! കോയമ്പേട് ചന്ത അടച്ചതെടെ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് ചില്ലറവില്‍പ്പനക്കാര്‍

തമിഴ്നാട്ടിലെ കോവിഡ്വ്യാപന കേന്ദ്രമായ കോയമ്പേട് ചന്ത അടച്ചതോടെ പച്ചകറികള്‍ക്ക് തീവില. ചന്ത അടച്ചത്