പച്ചക്കറി ഉത്പാദനത്തില്‍ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കായി പ്രയത്‌നിക്കണം; മന്ത്രി പി. പ്രസാദ്

പച്ചക്കറി ഉത്പാദനത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലെത്തിക്കുന്നതിന് കൂട്ടായ പരിശ്രമം വേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി

കൃഷിവകുപ്പിന്റെ വിപണി ഇടപെടല്‍, തെങ്കാശിയിൽ നിന്നും പച്ചക്കറി എത്തും

പച്ചക്കറിവില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കൃഷിവകുപ്പിന്റെ വിപണി ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി തെങ്കാശിയിൽ നിന്നും പച്ചക്കറി ഹോർട്ടികോർപ്