വെജിറ്റബിള്‍ ചലഞ്ചിന് മികച്ച പ്രതികരണം; കൂടുതല്‍ ജില്ലകളിലേക്ക് പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു

കോവിഡ്19 ന്റെ സാഹചര്യത്തില്‍ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികള്‍ സ്വയം കൃഷിചെയ്യണമെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ആഹ്വാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി

നിർദ്ദേശം കാര്യമാക്കിയില്ല: വൻ വില ഈടാക്കിയ നെടുങ്കണ്ടത്തെ പച്ചക്കറികട അധികൃതർ പൂട്ടിച്ചു

അമിതവില ഈടാക്കിയ പച്ചക്കറികട അധികൃതർ പൂട്ടിച്ചു. നെടുങ്കണ്ടം ത്രിവേണിയ്ക്ക് സമീപം പ്രവർത്തിച്ച തമിഴ്‌നാട്