അർധരാത്രിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മുറിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി: പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പിറന്നാൾ സമ്മാനം നൽകാനെന്ന് യുവാവ്

പ്ലസ്ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ യുവാവിനെതിരെ കേസ്. തൊണ്ടര്‍നാട് കോറോം കുനിങ്ങാരത്ത്