വൈസ് ചാൻസലറുടെ ഏകപക്ഷീയ നിലപാടുകൾ; ജെഎന്‍യുവിൽ നിന്ന് അധ്യാപകർ പുറത്തേയ്ക്ക് വഴിതേടുന്നു

വൈസ് ചാൻസലറുടെ ഏകപക്ഷീയവും ഏകാധിപത്യപരവുമായ നടപടികളെത്തുടർന്ന് അധ്യായന സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമായ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു