വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച സിസിടിവി പാരയായി: പ്രശസ്ത ഗായികയുടെ സ്വകാര്യനിമിഷങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ

ഹനോയ്: വിയറ്റ്‌നാമിലെ ഗായികയായ വാന്‍ മൈ ഹുവാങിന്റെ വീട്ടിൽ സുരക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥാപിച്ച സിസിടിവി