സോഷ്യൽ മീഡിയ വൈറലാക്കിയ ”സിങ്ക പെണ്ണ് ”പെറ്റിയടിക്കാൻ എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയത് കിടിലൻ മറുപടി

ലൈസൻസും ഹെൽമറ്റും ഇല്ലാതെ ബൈക്കോടിച്ചു വീഡിയോ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയെ മോട്ടോർ