എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേയ്ക്ക്, നിങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട്‌

ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് വിരസത അനുഭവിച്ചിരുന്ന നമുക്കിടയിലേയ്ക്കാണ് ആമസോണ്‍ പ്രൈമിലൂടെ സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന