ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമല്ല കോവിഡ്; മനുഷ്യരാശിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലും വലിയ ദുരന്തങ്ങളും മഹാമാരികളും

ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഹാമാരിയല്ല കോവിഡെന്ന് പ്രവചിച്ച് ലോക പ്രശസ്ത വൈറോളജിസ്റ്റ്

കൊറോണോ വൈറസിന് പിന്നാലെ ചൈനയിൽ പ​ക്ഷി​പ്പ​നി​യും പടർന്നു പിടിക്കുന്നു

കൊ​റോ​ണ ബാധയിലായി ചൈനയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി പ​ക്ഷി​പ്പ​നി​യും പടരുന്നു പിടിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​ക്ഷി​പ്പ​നി