സൗമ്യം, ദീപ്തം പികെവി

തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ഹോട്ടലിൽ ഒരുമിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നൊരാളെ തമ്പാനൂർ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാന്റിൽനിന്ന് യാത്രയാക്കി