കല്‍പ്പാത്തിപ്പുഴയുടെ സംരക്ഷണം : സര്‍വ്വേ നടപടികള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്തും മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്‍ കുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: കല്‍പ്പാത്തിപ്പുഴയുടെ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് ഡിസംബര്‍ 18ന് പാലക്കാട് ചേരുന്ന അവലോകനയോഗത്തില്‍ സര്‍വ്വേ

പുതിയ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

പുതിയ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ  അനുമോദിക്കുന്നു  തിരുവനന്തപുരം:  പുതിയ