കർഷകതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കണം: പി കെ കൃഷ്ണൻ

കോട്ടയം: ദീർഘകാലമായി സാമൂഹ്യ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന കർഷകതൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കർഷകതൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതിയെ

പട്ടിണിമൂലം കുട്ടികളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിൽ ആക്കിയ സംഭവം: അമ്മയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി നഗരസഭ

തിരുവനന്തപുരം: കൈതമുക്കിൽ പട്ടിണിമൂലം മക്കളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറിയ സംഭവത്തിൽ നഗരസഭയുടെ ഇടപെടൽ.