ജനവാസകേന്ദ്രത്തിലിറങ്ങിയ കാട്ടാന കുട്ടം ഭീതീ പരത്തി: 4 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലിറങ്ങിയ കാട്ടാനകൂട്ടം നാട്ടുകാരെയാകെ ഭീതീയിലാഴ്ത്തി. മാനന്തവാടി വള്ളിയൂര്‍ക്കാവ്, ചെറ്റപ്പാലം വരടിമൂല കുന്നിലെ