ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിച്ചാൽ കർശന നടപടി : മുഖ്യമന്ത്രി

സ്‍ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ സെെബര്‍ അതിക്രമങ്ങള്‍ ശക്തമായി എതിര്‍ക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഓണ്‍ലെെന്‍ മാധ്യമം