സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹ പ്രായം പുനര്‍നിര്‍ണയിക്കും; പ്രധാനമന്ത്രി

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് അവസരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചപ്പോള്‍ എല്ലാം അവര്‍ രാ‍ജ്യത്തിന് അഭിമാനമായും രാജ്യത്തെ ശാക്തീകരിക്കുന്നവരായും മാറുന്നുവെന്ന്

കല്ല്യാണത്തിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ തട്ടികൊണ്ട് പോകുന്ന നാടിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് ആ ദ്വീപ്‌

നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ വിവാഹങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ്. വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതതോടെ അവര്‍ ഉറപ്പിക്കുന്ന

വനിത ബിരുദധാരികള്‍ക്ക് നാനോ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് അവസരവുമായി കെഎസ്യുഎമ്മിന്‍റെ കെ-വിന്‍സ്2.0

തൊഴില്‍പരിചയമുള്ള ബിരുദധാരികളായ വനിതകള്‍ക്കായി കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷന്‍റെ വനിതാശാക്തീകരണ പരിപാടിയായ കേരള വുമണ്‍