കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വുഹാനില്‍ ഗാനോത്സവം ആഘോഷിച്ച് ആയിരങ്ങള്‍

കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ ഗാനോത്സവം ആഘോഷിച്ച് ആയിരങ്ങള്‍. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍