കട്ട കലിപ്പിൽ അഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ: അമ്മയെ ഇടിച്ചിട്ട ഡ്രൈവറോടുള്ള പ്രതികരണം വൈറലാകുന്നു- വീഡിയോ കാണാം

ചോങ്ഗിങ് (ചൈന): മുതിർന്നവർക്ക് പോലും പ്രതികരണശേഷി കുറഞ്ഞ് വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്മയെ