ലോക്ഡൗണിനിടെ മോഷ്ടിച്ച ബസ്സുമായി യുവാവ് കറങ്ങിയത് 250 കിലോമീറ്റര്‍, ഒടുവില്‍ പിടിയില്‍

കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടിയില്‍ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച സ്വകാര്യ ബസ്സുമായി കടന്ന യുവാവിനെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന്