ഗ്രൂപ്പ് പോരും വിഭാഗീയതയും; നാല് ജില്ലകളില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു

മനോജ് മാധവന്‍ തിരുവനന്തപുരം: യൂത്ത്‌ലീഗിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോരും വിഭാഗീയതയും മൂര്‍ദ്ധന്യാവസ്ഥയിലെത്തിയതോടെ നാല് ജില്ലകളില്‍