അബുദാബി യുവകലാസന്ധ്യയ്ക്ക് കാനം വെള്ളിയാഴ്ച തിരിതെളിക്കും 

പ്രവാസലോകത്തെ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കലോത്സവങ്ങളിലൊന്നായ അബുദാബി യുവകലാസാഹിതിയുടെ വര്‍ണ്ണോജ്ജ്വലമായ യുവകലാസന്ധ്യയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച