June 27, 2022 Monday

Latest News

June 27, 2022
June 27, 2022
June 27, 2022
June 27, 2022
June 27, 2022
June 27, 2022
June 27, 2022
June 27, 2022
June 27, 2022
June 27, 2022

വേതന വർധന സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉടൻ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കും

By Janayugom Webdesk
December 13, 2019

സംസ്ഥാനത്തെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ വേതന വർധന കാര്യത്തിൽ പൊതു ധാരണയായി. 2019 ജനുവരി മാസം മുതൽ തൊഴിലാളികളുടെ  ശമ്പളത്തിൽ പ്രതിദിനം 52 രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടാകും. തൊഴിലും നൈപണ്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി.പി. രാമകൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്നലെ (13/12/2019) ചേർന്ന പ്ലാന്റേഷൻ ലേബർ കമ്മിറ്റിയിലാണ് വേതന വർധന കാര്യത്തിൽ തൊഴിലാളികളും തോട്ടം ഉടമകളും തമ്മിൽ ധാരണയായത്. തോട്ടം മേഖലയുടെ സമഗ്ര വ്യവസായ വളർച്ചയ്ക്ക് തൊഴിലാളികളും തൊഴിലുടമകളും ഒന്നിച്ചു ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും തോട്ടങ്ങളിൽ സൗഹാർദ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തണമെന്നും യോഗത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തേയില, കാപ്പി, റബർ, ഏലം എന്നീ നാലു വിഭാഗങ്ങളിലേയും തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പള വർധന ബാധകമായിരിക്കും. നിലവിലുള്ള ശമ്പളത്തിൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും ക്ഷാമബത്തയും ഉൾപ്പെടെയാണ് 52 രൂപ വർധിപ്പിക്കാൻ ധാരണയായിരിക്കുന്നത്.  2019 ഫെബ്രുവരി മുതൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് 50 രൂപ ഇടക്കാലാശ്വാസം നൽകിയിരുന്നു.  കുടിശിക തുക 2020 മാർച്ച് 31നുള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കും. ഇടക്കാലാശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള 2019 ജനുവരി മാസത്തെ വർധിപ്പിച്ച ശമ്പള കുടിശികയും ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ ധാരണയായി.

വേതന വർധന സംബന്ധിച്ച പൊതു ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് യോഗത്തിൽ മന്ത്രി ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. നിയമപരമായി തൊഴിലാളികൾക്കു ലഭിക്കാനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം സമയബന്ധിതമായി നൽകണം. ലീവ് ആനുകൂല്യം, ബോണസ്, പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവയുടെ കാര്യത്തിലും നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും മാനേജ്മെന്റുകളും തമ്മിൽ തോട്ടങ്ങളിൽ ധാരണയാകണം. സൂപ്പർവൈസറി തസ്തികകളിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ശമ്പള വർധന കണക്കാക്കണം. വർധിപ്പിച്ച കൂലിയിൽ കൂടുതൽ കൂലി നൽകുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ വർധിപ്പിച്ച കൂലിയാകണം തുടർന്നും നൽകേണ്ടതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തുടർച്ചയായ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലെ പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ തോട്ടം മേഖല മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മഹാപ്രളയം പല പ്രതിസന്ധികളും ഈ മേഖലയിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരും തൊഴിലാളികളും തോട്ടം ഉടമകളും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് നിലവിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾക്കു പരിഹാരമുണ്ടാക്കണം. തൊഴിലാളികളുടെ വേതന വർധന കാര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റുകളും തൊഴിലാളികളും പൂർണമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ എത്രയും വേഗം അർഹതപ്പെട്ടവരിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ലേബർ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ലേബർ കമ്മീഷണർ സി.വി. സജൻ, അഡിഷണൽ ലേബർ കമ്മിഷണർമാരായ രഞ്ജിത് മനോഹർ, കെ. ശ്രീലാൽ, തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ, തോട്ടം മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ : തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന

സംസ്ഥാനത്ത് 100ൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന. മിനിമം വേതനം, അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന തൊഴിലും നൈപുണ്യുവം വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി.പി. രാമകൃഷ്ണന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.
സംസ്ഥാനത്തെ 33 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 9800 സ്ത്രീകളെ നേരിൽക്കണ്ടു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ 434 തൊഴിലാളികൾക്ക് മിനിമം വേതനം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.

ബോണസ് ആനുകൂല്യം, മെറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ് ആനുകൂല്യം, ഹോളിഡെയ്‌സ് ആനുകൂല്യം എന്നിവ നിഷേധിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരള ഷോപ്‌സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് നിയമം, മിനിമം വേതന നിയമം, മോട്ടോർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് വർക്കേഴ്‌സ് നിയമം, അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി നിയമം തുടങ്ങിയവയുടെ ലംഘനങ്ങളും വേതന സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ അംഗമായിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളെയും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.

നിയമലംഘനങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിയമാനുസൃതമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ലേബർ കമ്മീഷണർ സി.വി. സജൻ പറഞ്ഞു. അഡിഷണൽ ലേബർ കമ്മീഷണർ(എൻഫോഴ്‌സമെന്റ്) കെ. ശ്രീലാലിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തിയത്.

ചെറുകിട തോട്ടം തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് കംപ്യൂട്ടറൈസേഷനിലേക്ക്

ചെറുകിട തോട്ടം തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കംപ്യൂട്ടറൈസേഷനിലേക്ക്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തയാറാക്കിയ പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു.

ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും ആനുകൂല്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തൊഴിലാളികളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുമായാണ് ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കെൽട്രോണിന്റെ സഹായത്തോടെ കംപ്യൂട്ടർവത്കരിക്കുന്നത്. തൊഴിലാളിക്കും തൊഴിലുടമയ്ക്കും ഓൺലൈനായി അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും അംശദായം അടയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യം വെബ്‌സൈറ്റിലുണ്ടാകും. എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്ലാന്റേഷൻ ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഓഫിസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കും ഓഫിസിൽ വരാതെതന്നെ ഇനി പണമടയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഇൻസ്‌പെക്ടർക്ക് പരിശോധനാ സമയത്ത് ഇ‑പോസ് മെഷീൻ സംവിധാനം കനറാ ബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലേബർ കമ്മീഷണറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ബോർഡ് ചെയർമാൻ പി.എസ്. രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ലേബർ കമ്മീഷണർ സി.വി. സജൻ, ബോർഡ് സി.ഇ.ഒ. ആർ. പ്രമോദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ജനയുഗം പബ്ലിക്കേഷന്റേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദിത്തം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്കായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് ഐടി നയപ്രകാരം നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

Comments are closed.